Produkter och tjänster

Plaströrsystem

Prefabricering och installation av rörsytem i PP, PE, PVC, PVDF och GAP.
Vi är certifierade för svetsning i termoplast enl EWF 581-01 / EN 13067

Termoplast

Tillverkning av tankar, kar och processutrustning i PP, PE, PVC, PVDF.

Glasfiberarmerad plast

Tillverkning av tankar, kar och processutrustning i glasfiberarmerad plast (GAP).